Target dan Capaian Penerimaan Bea Cukai Sumbawa

wdt_ID Jenis Target 2023 Realisasi 2023 Target 2022 Realisasi 2022
1 Bea Masuk (juta) 101.288,65 29.955,93 70.291,57 113.793,67
2 Bea Keluar (juta) 362.028,00 218.943,32 1.167.344,57 1.335.049,04
3 Cukai (juta) 75,16 87,35 44,56 77,20
4 Pungutan Pajak Lainnya (juta) 0,00 269.741,43 0,00 1.144.185,85
Jenis Target 2023 Realisasi 2023 Target 2022 Realisasi 2022