Target dan Capaian Penerimaan Bea Cukai Sumbawa

wdt_ID Jenis Target 2022 Realisasi 2022 Target 2021 Realisasi 2021
1 Bea Masuk (juta) 70.291,57 89.785,61 145.993,35 98.019,44
2 Bea Keluar (juta) 1.167.344,57 1.119.964,50 173.930,82 803.337,70
3 Cukai (juta) 44,56 61,29 58,15 89,84
4 Pungutan Pajak Lainnya (juta) 0,00 920.791,39 0,00 487.480,04
Jenis Target 2022 Realisasi 2022 Target 2021 Realisasi 2021