Target dan Capaian Penerimaan Bea Cukai Sumbawa

wdt_ID Jenis Target 2023 Realisasi 2023 Target 2022 Realisasi 2022
1 Bea Masuk (juta) 101.288,65 110.205,47 70.291,57 113.793,67
2 Bea Keluar (juta) 3.161.328,84 2.462.899,69 1.167.344,57 1.335.049,04
3 Cukai (juta) 129,37 229,57 44,56 77,20
4 Pungutan Pajak Lainnya (juta) 0,00 1.077.665,32 0,00 1.144.185,85
Jenis Target 2023 Realisasi 2023 Target 2022 Realisasi 2022